Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "nghi ve thay"

Nhật ký cuộc sống: Ý niệm về Thầy

Lạy Thầy, sáng nay trời Sài Gòn se lạnh, trái tim con bồi hồi những ý niệm về Thầy. Thầy có mặt trong con một cách rõ ràng chân chất, và con được tắm gội trong bao dung độ lượng của Thầy. Kính lễ thầy – Ảnh minh họa 1. Thầy là Thầy Quang Đạo ...