Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "nghệ an"

Nghệ An nhiều hoạt động trong tuần lễ Phật đản

Theo BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, tuần lễ Phật đản năm 2019 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 5-5 đến ngày 16-5 (dương lịch). Theo đó, tại chùa Cần Linh (TP.Vinh) – lễ đài chính sẽ diễn ra những hoạt động như: lễ khai kinh và tắm Phật; diễu hành xe hoa trên ...