Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm"

Trang nghiêm lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Đúng vào 6 giờ sáng nay, nhân ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm 19-9 ÂL (17-10), tại Trung tâm hành chánh – văn hóa – tâm linh Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q.10), GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm. Quang cảnh ...