Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "mục đích của đời người là gì?"

Ý nghĩa đời người
Ý nghĩa đời người
14/09/2019 11:24 Sáng

Mục đích của đời người là gì? Đây là câu hỏi rất phổ biến mà người ta thường hay hỏi. Có một số người đã trả lời câu hỏi này theo cách của họ, nhưng vẫn chưa làm thỏa mãn các bậc thức giả. Thật không dễ gì đưa ra một câu trả lời thỏa ...