Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Một mùa an cư ý nghĩa"

Một mùa an cư ý nghĩa
Một mùa an cư ý nghĩa
22/06/2020 10:36 Sáng

 Do ảnh hưởng dịch Covid-19, cứ tưởng rằng năm nay không thể tổ chức an cư kiết hạ, nhưng cuối cùng vẫn tổ chức được, làm cho Tăng Ni và Phật tử rất vui mừng vì truyền thống cao quý của chư Phật được duy trì. Tăng sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ...