Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "“Mở rộng lòng từ”"

Bạn đọc ủng hộ 110 triệu đồng đến bệnh nhân khó khăn

 Ngày 21-6, HT.Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ đã trao tiền của bạn đọc gởi ủng hộ đến các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đăng trên tiểu mục “Mở rộng lòng từ”, cùng các bệnh nhân đang điều trị bệnh ung bướu tại các bệnh viện TP.HCM.  ...