Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "mô hình"

Nghĩ về mô hình dã ngoại kết hợp tu tập

Đối với các bạn trẻ việc dã ngoại là một niềm vui – giúp cho các bạn trẻ xa rời những vòng quay tất bật của sống, xa rời vi tính, điện thoại, đến với những ngôi chùa, những vùng quê, những danh thắng thiên nhiên. Mới đây, tôi được tham gia một chuyến dã ...