Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "miễn nhiệm TT.Thích Phước Nguyên"

Cà Mau: Tạm đình chỉ Trưởng BTS, miễn nhiệm TT.Thích Phước Nguyên

Tạm đình chỉ Trưởng ban Trị sự, miễn nhiệm các chức vụ của TT.Thích Phước Nguyên tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau. Đó là quyết định của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, văn bản số 519/QĐ/HĐTS ký ngày 31-12-2019, về việc “xử lý mâu thuẫn và mất đoàn ...