Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "mẹ"

Mẹ & niềm tin bất hoại
Mẹ & niềm tin bất hoại
14/09/2017 5:30 Chiều

“Dù ai buôn bán đâu đâu Cứ rằm tháng Bảy mưa ngâu thì về” (Ca dao) Con về thăm mẹ vào một ngày mưa ngâu sùi sụt, cũng là mùa Vu lan, mùa Báo hiếu… Cha bảo: “Mẹ mày lên chùa từ sớm”! Con khẽ “dạ” một tiếng và không mấy ngạc nhiên, bởi đi chùa ...