Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "mạnh dạn làm giàu chính đáng"

Đạo đức trong kinh doanh
Đạo đức trong kinh doanh
20/10/2019 9:08 Sáng

Sống thiểu dục tri túc, tinh thần được thảnh thơi, an vui, dễ thấy được sự thật của cuộc sống. Nếu có đủ tài năng thì nỗ lực phát triển tri thức càng cao càng tốt, nếu có khả năng kinh doanh thì mạnh dạn làm giàu chính đáng, nếu có tâm giúp người thì ...