Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Lý Nam Đế"

Vì sao vua Lý Nam Đế xây dựng nhiều chùa trên đất Việt?

Lý Nam Đế không chỉ là vị hoàng đế đầu tiên của nước ta mà còn là vị vua rất quan tâm đến Phật giáo. Việc cho xây dựng ngôi chùa Khai Quốc ngay sau khi lên ngôi đã là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Tuy nhiên ngoài ngôi chùa nổi tiếng Khai ...