Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Luôn có Phật trong lòng"

Chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân xuống tóc xuất gia: Luôn có Phật trong lòng

Hay tin chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, pháp danh Diệu Tịnh, xuống tóc xuất gia tại một ngôi chùa ở quận 12, TP.HCM, nhiều người không ngạc nhiên mà còn chúc mừng cô đã thực hiện được tâm nguyện của mình ở đời này. Chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân ...