Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "lòng tham con người"

Lòng tham không đáy
Lòng tham không đáy
02/01/2020 5:40 Chiều

 Mỗi chúng ta khi vừa lọt lòng mẹ đã cất những tiếng khóc thét oe oe chào đời. Tiếng khóc linh cảm tâm thức trẻ thơ, đỏ hỏn dường như dự báo về những ngày tháng rộng dài nỗi buồn vui, hy sinh, chịu đựng hay ân huệ hạnh phúc chờ đón trước mặt… Cuộc ...