Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "lối sống"

Chọn Phật giáo làm lối sống

Sư Minh Giải (chùa Huyền Không, tỉnh TT-Huế) là một vị sư trẻ vừa thọ giới tại Đại giới đàn Trí Thủ – Huế 2019 và đạt danh hiệu Thủ khoa giới đàn Sa-di Hệ phái Nam tông. Sư Minh Giải Vị sư trẻ sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh; sống, làm việc ...

Sống sao cho vừa lòng người?

Người đời nói “làm người tốt không dễ” quả thật không sai. Bởi muốn làm người tốt không những đòi hỏi phải có đạo đức, tâm sáng, hạnh lành mà còn phải đối mặt với thị phi dư luận. Nếu không phớt lờ dư luận tiêu cực, người làm thiện nguyện có thể bị “mắc ...