Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "lời phật dạy"

Cuộc sống muôn màu, mỗi người đều sẽ có những lựa chọn, quan niệm, định nghĩa khác nhau về hạnh phúc và bình an. Nhưng qua những trải nghiệm, kiếm tìm, một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra: Bình yên ở thật gần, và luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Sau khi ...

Tại sao con phải kính Phật trọng Tăng?

Bốn chữ “Kính Phật trọng Tăng” là câu nói ẩn ý rất hay, hay ở chỗ nếu chúng ta soi sáng theo tạng kinh thì thấy Phật pháp vi diệu vô cùng. Theo dòng suy nghĩ, tôi bất chợt nhớ đến câu chuyện hồi tôi còn nhỏ được bà nội dẫn đến chùa. Lúc đó, ...

Lời vàng Phật chỉ về sự nguy hiểm của tâm sắc dục đối với đời người

Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo ...

Ý nghĩa chuông mõ và cách thức sử dụng như thế nào?

Chuông là một trong những loại pháp khí có từ thời Phật. Trong Kinh A Hàm, quyển 24 Đức Phật bảo Ngài A Nan đánh chuông lên để tập họp chúng. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm ở phần “Kích Chung Nghiệm Thường”, Phật sai La hầu la đánh chuông để chứng nghiệm tánh nghe cho ...

Vai trò của tri thức và sáng tạo trong quá trình thành đạo của Đức Phật

Sự kiện thành đạo của Đức Phật là kết quả của một chuỗi dài nhân duyên thánh thiện. Theo mô tả trong kinh điển, chuỗi nhân duyên thánh thiện ấy bao gồm những tiềm năng tâm linh mà Ngài đã tích lũy từ nhiều kiếp trước và nỗ lực tu luyện với một ý chí ...

Giới là nền tảng đạo đức của người xuất gia và tại gia

Giới là nền tảng đạo đức của các bậc xuất gia và tại gia là bước đầu tiên trên con đường tu tập giới, định, tuệ được Đức Thế Tôn chế định và ban hành nhằm ngăn ngừa ác pháp trong tâm người con Phật. Để cho người tu tập tạo nhân lành cho các ...

đạo ở trong lời nói
đạo ở trong lời nói
04/03/2020 4:47 Chiều

 Lời hay ý đẹp thì ấm áp tựa như mùa xuân; lời nói độc ác thì sắc tựa như dao. Phật ở trong tâm, Đạo ở dưới chân – Ảnh minh họa   Cách đây nhiều năm tôi có viết một bài báo, nhan đề “Phật ở trong tâm, Đạo ở dưới chân”, đăng trên ...

Buông bỏ chấp thủ tự ngã để an vui lâu dài

Ai cũng quý thân tâm này, nó là tôi và của tôi, cũng từ đây mọi chấp thủ hình thành rồi sinh ra hết thảy phiền não khổ đau. Đức Phật dạy cần nhìn thật kỹ, thật sâu sắc để thấy thân tâm này là duyên sinh, giả có, vô chủ, để rồi buông bớt ...

Hạnh tùy hỷ là gì?
Hạnh tùy hỷ là gì?
22/02/2020 8:21 Sáng

Giá trị của lòng tùy hỷ làm cho con người ngày càng thăng hoa tiến hóa. Dù làm Phật sự hay làm bất cứ việc gì, cứ để lòng tùy hỷ thì công đức gia tăng. Lòng tùy hỷ mang lại an vui cho bản thân và người khác. Hạt giống của tùy hỷ sẽ ...

Tìm hiểu pháp tu theo kinh Dược sư

Phật giáo Đại thừa có nguồn kinh điển rất phong phú, bao gồm cả kinh nguyên thủy A-hàm (tương đương 5 bộ kinh Pāli-Nikāya) và phát triển (các bộ kinh khác). Tất cả các kinh đều có nội dung tu tập cho dù được xem là có nhiều yếu tố tín ngưỡng. Để hiểu được ...