Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "lời phật dạy"

4 nỗi khổ lớn nhất đời người, ai cũng nên biết để sống an nhiên tự tại

Phiền muộn, nỗi buồn của con người bắt nguồn từ những khó khăn của cuộc sống và tồn tại dưới nhiều trạng thái khác nhau. Có những nỗi buồn chỉ là man mác, có những nỗi buồn lại thấu đến đau lòng. Tuy nhiên, dù là trạng thái buồn ở mức độ nào cũng cần ...

Lời Phật dạy sâu sắc về việc nhẫn nhịn trong cuộc sống

Đức Phật dạy rằng: Nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa rằng trong đời sống, chúng ta phải học chữ nhẫn, ấy là một phương pháp tu tập để tạo nên nghiệp lành, vãn sanh cực lạc và không oán ...

Lời Phật dạy sâu sắc về việc không nên ôm ấp những lời sỉ nhục

Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không ...

Lời Phật dạy sâu sắc về sự tôn trọng mọi người

Một trong những điều Đức Phật dạy con người chính là sự tôn trọng với mọi người, cũng như lời Đức Phật đã căn dặn: Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. Phật giáo luôn hướng con người tới cuộc sống an nhiên, tự tại, vô thường, bình tâm. Vì ...

Lời Phật dạy sâu sắc về cách làm giàu chân chính

Làm giàu như Phật dạy còn có ý nghĩa tạo sự hoan hỷ cho mọi người từ gia đình đến xã hội, đó là cách làm giàu mang tính âm đức của người con Phật. Làm giàu không có tội mà chỉ có tội khi làm giàu bất chính, gây khổ đau cho mình cho ...