Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "lời phật dạy"

Sự nguy hại của lòng đố kỵ và ích lợi của tâm tùy hỷ

Phật dạy rất rõ: Một người bố thí và một người không bố thí nhưng tùy hỷ thì phước bằng nhau. Tại sao? Tại vì người bố thí xả bỏ tâm tham, còn người tùy hỷ xả tâm tật đố, nên phước bằng nhau. Đức Phật cũng khẳng định rằng muốn tìm được hạnh phúc, ...

Quan điểm của Phật giáo về quyền được sống của loài vật

Vấn đề bức xúc của loài người hiện nay là môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng và nhiều loài động vật đang bị hủy diệt. Vì vậy, nhiều hội nghị thế giới đã đưa ra những giải pháp cấp thiết về thái độ sống đúng đắn của con người đối với môi trường và động vật, để có thể bảo vệ trái đất này được tồn tại lâu dài và khỏe ...

Chữ ‘hòa’ của đạo Phật
Chữ ‘hòa’ của đạo Phật
05/10/2020 11:04 Chiều

Chữ “hòa” trong đạo Phật không phải là một danh từ suông, cũng không phải là một lời khuyên có tánh cách luân lý. Trái lại, nó có một nội dung rất dồi dào, dựa trên một căn bản triết lý rất vững chắc và sâu rộng. Chữ hòa trong đạo Phật chứa đựng một ...

Mối quan hệ và vận hành của thập nhị nhân duyên

Phật giáo quan niệm rằng tất cả các pháp đều do duyên sinh. Vì cái này có mặt nên cái kia có mặt. Chúng vận hành tồn tại tương quan mật thiết với nhau qua mười hai móc xích tạo thành một vòng tròn khép kín đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục ...

Lời Phật dạy về việc sử dụng tiền bạc đúng pháp

Tiền bạc nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện. Nếu tiêu xài phung phí vô bổ, không dùng đồng tiền có được để làm lợi ích cho đời sống cá nhân và cộng đồng thì tiền bạc ấy xem ra cũng chẳng có mấy giá trị, vì không biết thọ dụng chơn chánh. Tiền ...

Nghe theo lời Phật để hạnh phúc hơn mỗi ngày

Hạnh phúc là thứ con người luôn tìm kiếm trong cuộc đời này. Nhưng ít ai thực sự hiểu ý nghĩa đích thực của nó. Hạnh phúc thực sự chỉ đến khi người ta từ bỏ được tâm tham sân si, nhận thức và làm chủ được bản thân mình. Phân loại những nhóm người ...

Câu hỏi với tình huống giả định là một thiên thạch sắp đâm vào trái đất và bạn chỉ còn 60 phút nữa sống trên cõi đời, bạn sẽ làm gì trong 60 phút ngắn ngủi ấy… Đó là câu hỏi của một hãng Thông tấn ở phương Tây đưa ra trong một cuộc thăm ...

Gieo nhân thiện ắt gặt quả thiện

Mọi người muốn tìm cầu hạnh phúc, nên thường cúng dường Phật và chư tăng, trồng nhân thiện thì tự nhiên sẽ hái được quả thiện. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tinh xá Kỳ Viên trong thành Xá Vệ thuyết pháp độ sinh, thì trong ngôi thành lớn ấy có ông trưởng ...

Lành dữ nghiệp báo: Phước báo hiện tiền

Nhân quả không bao giờ lường dối ai, người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được! Đức Phật có nói: “Người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bủn xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức mà ...

Ý nghĩa lễ Tự tứ
Ý nghĩa lễ Tự tứ
07/09/2020 10:39 Sáng

Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, y cứ theo lịch Ấn Độ cổ đại, Vũ kỳ An cư (Vassavāsa) bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 (tháng Āsālha) và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 (tháng Āssina). Lễ Tự tứ của chư Tăng Phật giáo TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) Nếu An cư được ...