Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "lời nguyện"

Những lời nguyện tháng Tư

Nắng tháng Tư dát vàng trên mái chùa nghiêng nghiêng linh diệu. Nắng thanh khiết như dáng Phật từ bi bước xuống trần gian. Đẹp vô vàn, với gót ngọc từ hòa, mang theo thông điệp tình thương về với thế gian vô vàn phiền trược. Thông điệp ấy mang bản sắc từ bi thánh ...