Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Lời dạy về tình yêu đích thực của Thiền sư Thích Nhất Hạnh"

Tâm lý trong cận tử nghiệp
Tâm lý trong cận tử nghiệp
29/10/2019 2:04 Chiều

Tâm muốn về chỗ nào, nguồn năng lượng tái sinh đẩy ta về chỗ đó nhiều hơn. Những đột biến thay đổi tâm lý vào giờ phút cuối cùng trước khi chết có thể diễn ra theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Có người suốt cuộc đời làm điều xấu, nhưng những năm tháng cuối ...

Lời dạy về tình yêu đích thực của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tình yêu đích thực là một thứ gì đó giúp bạn bớt đau khổ và giúp người khác bớt đau khổ. Tình yêu đích thực là một thứ gì đó làm cho bạn hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Tình yêu đích thực có thể giúp bạn có nhiều tự do hơn ...