Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Lễ Tắm Phật đầy hỷ lạc tại tư gia một Phật tử"

Lễ Tắm Phật đầy hỷ lạc tại tư gia một Phật tử

 Chiều 30-4 (8-4-Canh Tý), tại lễ đài tư gia nhà Phật tử Nguyên Tịnh – Nguyễn Phước Hiến (đường An Phú đông 9, P.An Phú Đông, Q.12) đã trang nghiêm diễn ra lễ Tắm Phật với sự chứng minh của chư Tăng thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) cùng sự tham dự của bạn đồng ...