Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "lễ húy kỵ Tổ khai sơn"

Chùa Sắc tứ Minh Thiện tổ chức lễ húy kỵ Tổ khai sơn

Sáng 1-10-2019 (3-9-Kỷ Hợi), Hòa thượng Thích Thiện Thông, trú trì đời thứ 13, đã thành kính tổ chức lễ húy kỵ Tổ khai sơn lập tự, hiệp kỵ chư tôn đức tiền bối tiền hiền trú trì, theo nghi lễ truyền thống. Nghi thức húy kỵ Tổ khai sơn và hiệp kỵ chư tiền ...