Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "làm sạch"

Làm sạch môi trường là một việc lành

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về phong trào dọn rác theo kiểu thử thách – không riêng gì ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới.  Thực ra, việc một số cá nhân, nhóm bạn trẻ cùng nhau dọn rác, làm sạch môi trường ở ...