Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "kinh hoa nghiêm"

Thế nào là tâm sinh tướng?
Thế nào là tâm sinh tướng?
16/06/2019 3:02 Chiều

Nghiên cứu khoa học cho thấy ý nghĩ của con người là một thứ năng lượng. Năng lượng phát ra từ tâm / ý và có tác dụng ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, mà trước hết là cơ thể của người đó. Người xưa nói rằng “tâm sinh tướng”, xét ra là rất có cơ sở. Ở đoạn cuối truyện Cửa tùng đôi cánh gài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ta thấy ...

Mối liên hệ giữa kinh Nguyên thủy & kinh Hoa nghiêm

Xét về mặt học thuật, có thể nói tạng Nguyên thủy là nguồn gốc của Phật giáo, nhưng xét về sự tu chứng thì kinh Hoa nghiêm được coi là bộ kinh đầu tiên Phật nói. Vì vậy, làm sao chúng ta kết hợp hai tư tưởng này với nhau. Đầu tiên chúng ta học ...