Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "khởi dậy thiện tâm"

Bố thí cho người khác hay khơi dậy thiện tâm trong họ?

Cho người khác tiền bạc không bằng khơi dậy thiện tâm trong họ, bởi thiện tâm mới là điều cơ bản nhất quyết định cuộc sống và tương lai của một con người. Mặt Trời đứng bóng, nắng chớm thu giòn tan nhưng oi nồng khó tả. Trên con đường ngược núi, một kẻ hành ...