Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "khóa tu đầu tiên"

Chùa đầu tiên ở Triệu Phong tổ chức khóa tu mùa hè

Chiều ngày, 13-7, chùa Linh Quang (niệm Phật đường Linh Chiểu) ở Triệu Sơn, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị khai mạc khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẻ lần thứ 1 với chủ đề “Hoa Hiếu Hạnh”. SC.Thích nữ Hạnh Định phát biểu khai mạc SC.Thích nữ Hạnh Định, trụ trì cho biết khóa ...