Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "khó khăn"

Nghĩa cử của người Sài Gòn với vùng sâu, vùng xa

Những năm qua, có dịp tháp tùng cùng nhiều đoàn thiện nguyện từ TP.Hồ Chí Minh đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để làm công tác từ thiện xã hội, chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự tử tế, nặng nghĩa, trọn tình với đồng bào sông nước miền Tây Nam Bộ. ...

Làm ăn khó khăn tu gì để hóa giải?

HỎI: Tôi là Phật tử, hiện đang ở nhà, làm ăn khó khăn. Tôi thường tụng kinh và trì chú Đại bi có thể giúp tăng phước không? Nên tu gì để có thể hóa giải sự khó khăn đó?  (NGUYỄN LƯỢM, luomnguyen59@gmail.com) Để tăng phước, bạn cần phải tu tập 10 hạnh lành ĐÁP: Bạn ...