Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "kẻ thù"

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

Cuộc sống mà từ đầu tới cuối đều sống vì cái mác mà người khác ban cho là cuộc sống không rực rỡ. Cuộc đời mà lúc nào cũng để ý tới lời đánh giá của người khác là cuộc đời không hoàn chỉnh. Đối với trẻ thơ, sống vì cái mác mà người khác ...

3 kẻ thù lớn nhất của đời người

Đời người có 3 kẻ thù lớn, ai sớm phát hiện và loại bỏ thì cuộc sống an nhiên hạnh phúc. 3 kẻ thù lớn nhất đời người “Người mà thất bại ắt bởi an nhàn” Cổ nhân có câu “yến an chậm độc, bất khả hoài dã”, có nghĩa là ham muốn an nhàn, ...