Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Huân tập và thành nghiệp"

Tìm hiểu về nghiệp
Tìm hiểu về nghiệp
18/07/2019 11:05 Sáng

 Trong nhà Phật, nghiệp có ý nghĩa rất rộng, rất sâu, bao hàm từ thô đến tế. Suốt ngày, con người chạy theo nghiệp này đến nghiệp khác – Ảnh minh họa Rộng, vì nghiệp hiện diện trong từng tư tưởng, tình cảm, hành vi, thân xác, vận mệnh của mỗi chúng sinh (trong đó ...