Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hùa sẽ tổ chức khám và mổ mắt"

Chia sẻ thông tin mổ mắt miễn phí cho người nghèo

NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì chùa Phước Viên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, nhân mùa Vu lan – Báo hiếu PL.2563, chùa sẽ tổ chức khám và mổ mắt (cườm khô) miễn phí cho người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, chương trình sẽ ...