Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN"

HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN

 Hôm nay, 18-9, chư tôn đức lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã đến tổ đình Viên Minh (chùa Ráng, huyện Thường Tín, Hà Nội), đảnh lễ vấn an Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN – Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ. HT.Thích Giác Toàn và chư tôn đức tác bạch trước Đại ...