Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "HT.Thích Thiện Nhơn"

Cà Mau: Tạm đình chỉ Trưởng BTS, miễn nhiệm TT.Thích Phước Nguyên

Tạm đình chỉ Trưởng ban Trị sự, miễn nhiệm các chức vụ của TT.Thích Phước Nguyên tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau. Đó là quyết định của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, văn bản số 519/QĐ/HĐTS ký ngày 31-12-2019, về việc “xử lý mâu thuẫn và mất đoàn ...

TƯGH ra thông tư tổ chức Đại lễ Vu lan-Báo hiếu PL.2563

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN ấn ký thông tư số 223/TT-HĐTS, ngày 18-7-2019 về việc tổ chức Đại lễ Vu lan – Báo hiếu PL.2563 – DL.2019, gởi đến Ban Trị sự (BTS) GHPGVN các tỉnh, thành phố Thông tư nêu: Vu lan là ngày lễ lớn trong Đạo ...