Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "HT.Thích Tâm Viên"

Trao tiền hỗ trợ đến 50 bệnh nhân nghèo

 Chiều 26-11, HT.Thích Tâm Viên, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ đã hướng dẫn Phật tử chùa Thường Quang trao tiền hỗ trợ đến 50 bệnh nhân ung bướu vô thuốc xạ trị. Trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân ung bướu Theo đó, chương trình “Ánh sáng tình thương” ủng hộ ...