Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Hội thi giáo lý"

Danh sách Phật tử thi giáo lý cấp thành phố

Sáng nay, 8-11, Ban Tổ chức Hội thi giáo lý dành cho Phật tử PL.2563 đã công bố danh sách đầy đủ Phật tử đủ điều kiện tham gia Hội thi giáo lý cấp thành phố. HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Tổ chức Hội thi giáo lý PL.2563 Theo đó, danh sách 2.815 Phật tử ...