Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hội thảo quốc tế"

Đồng loạt diễn ra 5 diễn đàn hội thảo quốc tế

Cũng với 5 nội dung xoay quanh chủ đề chính “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” (Buddhist Approach to Global Leadership anh Shared Responsibilities for Sustainable Societies), sáng nay, 13-5, ngày thứ 2 của Đại lễ Vesak, tại Hà ...