Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Hội nghị"

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Campuchia – Lào – Việt Nam

Sáng ngày 12/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Campuchia – Lào – Việt Nam. Lãnh đạo Phật giáo ba nước dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị.     Chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo ba nước và Chủ ...