Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "học viện phật giáo việt na"

TP.HCM: Học viện tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XV

Thông báo trên do TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ký, phát hành ngày 26-5. Hội đồng tuyển sinh Kỳ thi Cử nhân Phật học khóa XIV (2019-2023) Theo đó, tất cả Tăng Ni đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có trình độ Phật học ...