Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Học viện PGVN tại TP.HCM thành lập Hội đồng Khoa học & Đào tạo"

Học viện PGVN tại TP.HCM thành lập Hội đồng Khoa học & Đào tạo

Chiều nay, 10-6, tại phòng họp nơi tòa hành chánh cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ra mắt nhân sự Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đồng thời dành thời gian thảo luận Quy chế hoạt động. Quang cảnh phiên họp chiều nay ...