Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "học bổng"

Đại học Pháp Giới tài trợ học bổng đến sinh viên

Động thái này được thực hiện sau khi hàng loạt các vụ thiên tai diễn ra, tác động đến cuộc sống của nhiều người, như cơn bão Hurricane Harvey hoặc trận hỏa hoạn lịch sử Mendocino. Chương trình học bổng sẽ hỗ trợ phần lớn chi phí cho các ứng viên nhập học, bao gồm ...