Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hoà bình"

Thông điệp Ngày Vesak của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc

Theo thông tin từ Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã có thông điệp nhân Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc 2019.  Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres – Ảnh: NBC Ngày 25-4-2019 Tôi kính gửi đến ...