Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hiểu nhầm"

Làm gì khi bị hiểu lầm?
Làm gì khi bị hiểu lầm?
16/06/2019 2:58 Chiều

 HỎI: Lúc trước, tôi bị hiểu lầm, vì muốn minh oan nên tôi đã có ý định tự hại mình. Nay tôi biết việc tự làm hại bản thân cũng mang tội. Bị hiểu lầm cũng chính là quả báo. Cho tôi hỏi, khi bị hiểu lầm phải vui vẻ trả quả chứ không được tự ...