Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hiểu đúng"

Hiểu đúng về nhân quả
Hiểu đúng về nhân quả
25/04/2019 9:14 Sáng

HỎI: Tôi đọc kinh Nhân quả ba đời, thấy nhiều điều không mấy khách quan, không biết có đúng là do Đức Phật nói hay không? Ví dụ như: “Đời này làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng ròng đắp tượng Phật”. Trong lần nghe giảng: Có người hỏi Đức Phật do nhân gì đời này được ...