Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hiến nội tạng"

Khi quyết định hiến tạng, nhiều người mắng tôi: Bị điên hả Linh?

Khi đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM ra đời năm 2014, Quyền Linh là nghệ sĩ đầu tiên đăng ký hiến tạng. Một câu chuyện nhân văn bắt đầu từ đó. Vẫn chiếc áo thun cũ màu, vẫn đôi dép tổ ong quen thuộc, ...