Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Hành trình của Qũy Cộng đồng phòng tránh thiên tai tới học sinh các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Nam bộ"

Hành trình của Qũy Cộng đồng phòng tránh thiên tai tới học sinh các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Nam bộ

Thực hiện Kế hoạch Chương trình trao sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Nam bộ năm 2019. Từ ngày 28/9 đến ngày 3/10/2019, Quỹ đã khảo sát và trao tặng sổ tiết kiệm cho 11 em học sinh có hoàn cảnh khó ...