Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Hạnh phúc tự thân"

Hạnh phúc tự thân
Hạnh phúc tự thân
20/10/2019 9:19 Sáng

Hạnh phúc là trạng thái khinh an, hỷ lạc của tự thân, còn nếu nhờ vào cách đối đãi, cư xử làm hài lòng của người khác thì chỉ là thứ hạnh phúc dễ dẫn đến phiền muộn khổ đau, nhất là khi tình huống ứng xử bên ngoài thay đổi. Càng nối kết gắn ...

Hạnh phúc tự thân
Hạnh phúc tự thân
20/05/2019 1:43 Chiều

Hạnh phúc là trạng thái khinh an, hỷ lạc của tự thân, còn nếu nhờ vào cách đối đãi, cư xử làm hài lòng của người khác thì chỉ là thứ hạnh phúc dễ dẫn đến phiền muộn khổ đau, nhất là khi tình huống ứng xử bên ngoài thay đổi. Càng nối kết gắn ...