Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Hạnh phúc trong tay"

Hạnh phúc trong tay
Hạnh phúc trong tay
26/03/2020 9:39 Sáng

Con người, sống cả đời, làm việc vất vả các kiểu cuối cùng cũng chỉ để đạt đến cái gọi là “hạnh phúc”. Thậm chí có nhiều người mưu cầu, tìm cách hại nhau, giẫm đạp lên nhau cũng với lý do “đoạt được hạnh phúc”. Vậy hạnh phúc có phải là thứ ở đâu ...