Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Hạnh nguyện của một vị Bồ-tát"

Làm sống dậy mùa xuân
Làm sống dậy mùa xuân
23/10/2019 3:28 Chiều

Đi trên con đường của Bồ-tát, ngày nay, ta không chỉ riêng cần lắng nghe nhau. Hạnh lắng nghe của một vị Bồ-tát không chỉ gói gọn trong cộng đồng hay xã hội con người, ta còn phải lắng nghe tiếng kêu của tự nhiên, của vạn loại đã và đang góp tay tạo dựng ...