Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "hân hoan"

Hân hoan hướng về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

 Năm nay, lần thứ 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Ủy ban Tổ chức Quốc tế trao quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ).  Đại lễ sẽ diễn ra từ ngày 12 – 14-5-2019 tại chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) với chủ đề “Cách tiếp cận ...