Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "H.Bình Chánh"

Lễ cầu nguyện đặt đỉnh tháp tại chùa “Phật Cô Đơn”

Sáng nay, 4-8, tại Phật đài lộ thiên (trước chánh điện), chư tôn đức Tăng Ni đã trang nghiêm cầu nguyện lắp đỉnh tháp (cửu luân) cho bảo tháp tại Bát Bửu Phật Đài, dân gian thường gọi là chùa “Phật Cô Đơn” (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh). Quang cảnh buổi lễ Quang lâm ...

Lễ thỉnh Phật tôn trí tại Bát Bửu Phật Đài (chùa Phật Cô Đơn)

Sáng nay, 6-6, tại Bát Bửu Phật Đài (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) BTS GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức lễ cầu nguyện, thỉnh Phật tôn trí tại Đại hùng bảo điện chùa sau hơn 2 năm khởi công tái thiết đại trùng tu. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại chánh điện Quang ...