Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Google Doodle"

Google Doodle hiển thị hình ảnh chùa Cầu – biểu tượng của Hội An

Ngày 16/7, Phố cổ Hội An bất ngờ được Google Doodle vẽ hình vinh danh với câu khẩu hiệu “Celebrating Hoi An” – chúc mừng Hội An. Google Doodle hiển thị hình ảnh chùa Cầu – biểu tượng của Hội An trong một đêm trăng tròn. Thêm vào đó là hình ảnh đèn hoa đăng ...