Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "Giúp đỡ người bất hạnh"

Mỗi khi bạn mất một cái gì đó, bạn sẽ nhận được một thứ khác: Đó là quy luật

Muốn được thì phải mất, không mất thì không được, đó là quy luật của vũ trụ. Bởi vậy, nếu có mất đi cái gì đó, dù là vô cùng quan trọng với bạn, bạn cũng đừng lo, vì bạn sẽ được Ông Trời đền bù một cách xứng đáng. Luật đền bù nói rằng: ...