Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "gieo duyên"

10.000 trẻ em Thái Lan xuất gia gieo duyên

Nhân mùa Phật đản – Vesak 2019, tại Thái Lan, 10.000 bạn nhỏ đã xuất gia gieo duyên ngắn ngày tại tu viện Phra Dhammakaya (thủ đô Bangkok) trong kỳ nghỉ hè.  Các em chuẩn bị thế phát Theo đó, trong thời gian một tháng của chương trình xuất gia ngắn hạn, các bạn nhỏ ...