Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ "giáo dục nhà phật"

Giáo dục của nhà Phật về vấn đề ăn chay với việc bảo vệ môi trường

Phật giáo không chỉ khuyên con người về nhân quả, nghiệp báo, làm lành lánh dữ, hướng dẫn con đường giải thoát … mà còn có những bài giảng liên quan đến bảo vệ môi trường. Vấn đề bảo vệ môi trường đã và đang là điểm nóng và thu hút sự quan tâm của ...